mgr Agnieszka Krotosz – wychowawca klasy III, nauczyciel geografii;
mgr Agnieszka Fiołek-Smejda – nauczyciel języka polskiego;
mgr Magdalena Kołodziejczyk – nauczyciel biologii;
mgr Anna Rożej – nauczyciel doradztwa zawodowego;
mgr Krystyna Rurarz – nauczyciel religii;
mgr Aneta Ożarska – nauczyciel języka angielskiego;
mgr Beata Koch-Lubicka – nauczyciel języka niemieckiego;
mgr Elżbieta Serafin – nauczyciel języka rosyjskiego;
mgr Adam Tataradziński – nauczyciel historii;
mgr Bogdan Buczyński – nauczyciel matematyki;
mgr Szczepan Gosk - nauczyciel matematyki;  
mgr Maria Celoch – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie;
mgr Karina Olszańska – nauczyciel chemii;
mgr Agnieszka Węgrzynowska – nauczyciel fizyki;
mgr Waldemar Rurarz – nauczyciel informatyki;
mgr Sylwia Okólska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego.